Thais leren - begrijpen - spreken
English Deutsch Français Thai

Thais leren - begrijpen - spreken
Thais leren


● Windows Vista, 7, 8, 10
● met klankweergave
● met illustraties
● Omschakelbaar mannelijke/vrouwelijke stem
● met Multiple choice ondervraging
● voorbeelden uit het dagelijkse leven
● woordenboek functie
● 90 lessen


Thais leren


ThaiTrainer111 is het perfekte programma om de Thaise taal op een snelle en gemakkelijke manier door zelfstudie te leren. Thais heeft een eigen alfabet en ook klanken die afwijken van alle europese talen. Het is een “tonale” taal, wat wil zeggen dat de juiste toon zeer belangrijk is. THAITRAINER111 helpt U over de moeilijkste horden. Alle woorden en zinnen worden weergegeven in fonetisch nederlands, zowel als Thai gesproken. Daarbij geven wij ook nog (en dit exclusief) een letterlijke vertaling zodat U gemakkelijker de struktuur van de Thaise taal en vooral de vorming van zinnen kan begrijpen. Door middel van een "multiple-choice" vraaggedeelte, kunt U op ieder ogenblik Uw vooruitgang en kennis testen. De klankbijdrage geeft U de juiste toon en uitspraak van ieder woord en/of zin. De gesproken tekst is ook omschakelbaar van een mannelijk tot vrouwelijk persoon en omgekeerd. In de funktie "ondervraging" kunt U nu Uw resultaat opslaan om toe te laten vooruitgang en/of verbetering vast te stellen. Een handig hulpmiddel om de lessen die nog bijschaving vragen te merken. Waar mogelijk hebben wij beelden en foto's ingevoegd. Het leerproces wordt hierdoor veel intensiever en gemakkelijker. Het virtuele toetsenbord (in de woordenboek functie te vinden) maakt het U mogelijk Thais te schrijven. Het programma heeft automatische omschakeling van de resolutie voor bijvoorbeeld een netboek.

Woorden leren (inprenten)


Door de woorden aan te klikken krijgt U de vertaling en de klankweergave. Deze funktie best meermaals herhalen. Onthoudt de vertaling, en probeer luidop de gesproken tekst na te bootsen tot U de juiste klank te pakken hebt. Als U alle woorden op het scherm zo hebt geleerd, kan U met de toets verder gaan in de les.

Uw kennis toetsen


Nadat U woorden en/of ganse zinnen hebt aangeleerd, kan U Uw vorderingspeil toetsen met de functie "ONDERVRAGING". In deze functie wordt U niet alleen getest, maar wordt U geholpen de woorden die U niet kent aan te leren. Het is namelijk zo dat waar U fout heeft geantwoord de vraag opnieuw terugkomt totdat U juist antwoord. Wat U juist beantwoord hebt, komt niet meer terug tijdens deze ondervraging. De volgorde van de woorden is willekeurig. Na het beeindigen van de ondervraging krijgt U automatisch Uw score, en deze kan U opslaan, zodat U later Uw vorderingen kunt toetsen. En eventuele zwakke punten kan aanscherpen. Ook als U het antwoord schuldig blijft kan U via de toets het juiste antwoord vinden. Statistisch blijft dit dan een fout antwoord, en komt de vraag nogmaals terug. De volgorde der vragen is willekeurig. Zo vermijden wij dat U de volgorde van buiten leert en niet de woorden.

Download ThaiTrainer111


Thais leren


LESSEN001 : Woorden (geïllustreerd): De eerste Thaise woorden !
002 : De eerste Thaise woorden !
003 : Zinnen: De eerste Thaise zinnen !
004 : Woorden: Vragen en antwoorden
005 : Zinnen: Vragen en antwoorden
006 : Woorden: verleden, toekomst, heden
007 : Zinnen: Verleden, toekomst en heden
008 : Woorden en zinnen: mijn, Uw, onze
009 : Woorden: aub, willen, zouden, kunnen, mog
010 : Zinnen: aub, willen,zouden, kunnen, zullen
011 : woorden: dit-dat / hier-daar
012 : Zinnen: hier-daar / dit - die daar
013 : Woorden: vergelijken
014 : Zinnen: vergelijken
015 : Woorden: funderen
016 : Woorden en zinnen: fundering
017 : Woorden (geïllustreerd): Gezondheid
018 : Woorden : Gezondheid
019 : Zinnen: Gezondheid + mens. lichaam
020 : Woorden (geïllustreerd): In het restaurant
021 : Woorden: In het restaurant
022 : Zinnen: In het restaurant
023 : Woorden (geïllustreerd): Het verkeer
024 : Woorden: Het verkeer
025 : Zinnen: Het verkeer
026 : Woorden (geïllustreerd): shopping / kleding
027 : Woorden: shopping / kleding
028 : Zinnen: Shopping / Kledij
029 : Woorden (geïllustreerd): in het hotel
030 : Woorden: in het hotel
031 : Zinnen: in het hotel
032 : Woorden: telefoongesprekken
033 : Zinnen: telefoongesprekken
034 : Woorden: privaatgesprekken
035 : Zinnen: privaatgesprekken
036 : Woorden: de mening van adjectieven benadrukken
037 : woorden: superlatieven
038 : Woorden: van adjectief tot naamwoord
039 : Woorden: eerste, tweede, derde ...
040 : stuktal woorden
041 : woorden: familie, vrienden, buren enz...
042 : Woorden: menselijke gevoelens en eigenschappen
043 : Woorden (geïllustreerd): fruit
044 : Woorden (geïllustreerd: de natuur
045 : Woorden (geïllustreerd): planten
046 : Woorden (geïllustreerd): huisdieren
047 : Woorden (geïllustreerd): wilde dieren
048 : Woorden (geïllustreerd): vogels
049 : Woorden (geïllustreerd): insecten
050 : Woorden: begrippen over natuur en huis
051 : Woorden (geïllustreerd: huis
052 : Woorden (geïllustreerd: woonkamer
053 : Woorden (geïllustreerd: slaapkamer
054 : Woorden (geïllustreerd: bureel
055 : Woorden (geïllustreerd: badkamer
056 : Woorden (geïllustreerd: keuken
057 : Woorden (geïllustreerd: andere kamers
058 : Woorden (geïllustreerd): werkkamer
059 : Woorden (geïllustreerd): in de school
060 : Woorden: in de school
061 : Woorden: op het werk
062 : Woorden (geïllustreerd): in de bank
063 : Woorden: in de bank
064 : Zinnen : in de bank
065 : Woorden (geïllustreerd): op het postkantoor
066 : Woorden: op het postkantoor
067 : Zinnen : op het postkantoor
068 : Woorden: een vraag stellen
069 : Zinnen: Een vraag stellen
070 : Woorden:Verwijt,uitvlucht en verontschuldiging
071 : Zinnen:Verwijt,uitvlucht en verontschuldiging.
072 : Woorden:de weg vragen
073 : Zinnen : de weg vragen
074 : Woorden : bij de politie
075 : Zinnen: bij de politie
076 : Woorden (geïllustreerd): De Thaise keuken
077 : Woorden (geïllustreerd): levensmiddelen
078 : Woorden (geïllustreerd): groenten en kruiden
079 : woorden (geïllustreerd): kleuren
080 : Woorden: belangrijke bijv. naamwoorden
081 : Woorden: de dagen en andere tijdsbegrippen
082 : Woorden: de maanden
083 : Woorden: bijwoorden
084 : Thai-Medeklinkers
085 : Thai-Klinkers
086 : Thai-Toon- en afkappingstekens
087 : Traditionele Thaise cijfers
088 : Woorden: menselijke gevoelens en eigenschappen 2
089 : Gezegdes
090 : Woorden: gelijkheid in de tonen

© by Wantana Software