learn thai with ThaiTrainer111
Deutsch

โปรแกรม คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรเยอรมัน
learn german with pc
ส่วนสำคัญและลักษณะเด่นของโปรแกรมทั้งหมด

● für Windows Vista, 7, 8, 10
● คุณต้องพิจารณาคำตอบของคุณให้ดีกับคำตอบที่มีให้เลือกมากมายประ โยคและคำศัพท์ต่าง ๆ ของภาษาเยอรมันที่ไม่มีในภาษาไทย
● ตัวอย่างประโยคท่ีใช้กับชีวิตประจำวันโดยทั่วไป
● คำศัพทที่มาผสมกันหรือแยกกันได้โดยผ่านทางโฮมเพจ
(เฉพาะผู้ที่มีชื่อในทะเบียนการใช้เท่านั้น)
● ใช้เนื้อที่ความจุน้อยมากในฮารด์ดีสของคุณ
● บทเรียนไวยากรณ์


โปรแกรม คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรเยอรมัน


DeutschTrainer111ให้คุณได้เรียนรู้ และศึกษาภาษาเยอรมันด้วยวิธีง่ายๆและรวดเร็วอย่าง เป็นอิสระ หลายปีมานี้ อักษรพยัญชนะและไวยากรณ์จะใช้เฉพาะเจ้าของภาษาเท่านั้นนอก จากนั้นยังไม่อาจเปรียบเทียบกับภาษาของเอเชียบางภาษาได้จริงๆแล้วการเรีนยนรู้ ภาษาเยอรมัน ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น

DeutschTrainer111จะช่วยให้คุณเรียนรู้ขั้นตอนยากๆทั้งหมดได้เราแปลให้คุณเข้าใจคำต่อคำและการออกเสียงอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา ทำให้คุณสามารถมีประสบการณ์ในการสร้างคำ และเรียนรู้ ไวยากรณ์ของภาษาได้ คุณสามารถทดสอบความก้าวหน้าและ มั่นใจในความรู้ ความสามารถของคุณได้ โดยวิธีการเลือกคำถามที่มีให้เลือกมากมาย คุณสามารถฟังการออกเสียงอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษาและให้ความรู้ สึกที่ดีกับการออกเสียง ของภาษาเยอรมัน ทั้งสำเนียงการพูดและการอธิบายต่างๆโดยชาวเยอรมัน

ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ
ข้อกำหนดในการใช้โปรแกรม คุณต้องมี:
Vista, Windows 7, 8, 10

ข้อสังเกตุต่างๆที่สำคัญ
เราได้เลือกสรรค์เอาส่วนที่สำคัญที่ได้รับการพัฒนาแล้วของโปรแกรมนี้เพื่อรับประกันปัญหาในการใช้อย่างเป็นอิสระ อย่างไรก็ตามมันไม่อาจเป็นไปได้เลยทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาดดังนั้น เราไม่อาจรับประกันได้ว่า ความสำเร็จของโปรแกรมนี้มันจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือว่าถูกต้องทั้งหมดสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือผลที่ตามมาซึ่งเป็นผลจากการใช้โปรแกรมนี้ อย่างไรก็ดีเราจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะแจ้งให้เราทราบถึง ข้อผิดพลาดและ ปัญหาที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์และผู้สนับสนุน
ได้รับการรับรองลิขสิทธิ์จดทะเบียนป้องกันการทำเลียนแบบ ของซอฟท์แวร์นี้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือลิขสิทธิ์โดย:

Wantana Software
18/54 หมู่บ้านวันทนา
หมู 13 ต. หนองปรือ
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260
ประเทศไทย

ห้ามกระทำการลอกเลียนแบบและทำออกจำหน่ายแห่งซอฟท์แวร์นี้ ผู้ที่ละเมิดจะถูกดำเนินการ ฟ้องร้องตามกฎหมายจนถึงที่สุดและห้ามกระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโปรแกรม โปรแกรม ข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความประสงค์ของผู้ถือสิทธิ์เท่านั้นสำหรับ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่านสามารถสอบถามได้จาก:

E-Mail:
support@thaitrainer111.com

การทำงานต่างๆของโปรแกรม
เพราะว่าทุกตัวอย่างของโปรแกรมการทำงาน เราไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือหลังจากที่โปรแกรมเริ่มการทำงานคุณต้องเลือกภาษาที่คุณต้องการและกด วิธีการเรียน เมื่อกด เสร็จแล้ว คุณสามารถเลือก วิธีการถาม เพื่อยืนยันความสามารถของคุณ และตรวจสอบดู ความก้าวหน้าของคุณด้วย อีกทั้งคำถามที่มีให้เลือกมากมายที่ท้าทายให้คุณค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อคุณได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมก็จะถามคำถามต่อไป ถ้าไม่ถูกต้องคำถามก็จะถาม ซ้ำจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง โปรแกรมจะตั้งคำถามให้โดยไม่เรียงตามลำดับคำถามนี้จะไม่บอกให้คุณรู้ล่วงหน้าและจะไม่เรียงตามลำดับตามคำตอบที่มีให้ด้วย การบอกเวลา จะมีให้คุณเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยหรือคุณจะเลือกใช้ภาษาพูดที่ใช้พูดกันทั่วไป (คุณควร เลือกเรียนทั้งคู่) และด้วย การนับตัวเลข จริงๆแล้วเราจะสอนตามขั้นตอน

ไวยากรณ์
การแปลให้คำต่อคำเราเลือกเอาแต่คำที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร กับชาวเยอรมัน เพื่อให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง

การออกเสียงในภาษาเยอรมัน
เสียง soundtrack ที่คุณสามารถรับฟังการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง และมีความร้สึกที่ดี ของการออกเสียงพูดของภาษาเยอรมัน ฟังการออกเสียงจากต้นตำรับชาวเยอรมันโดยตรง และนี่คือเหตุผลของภาษาที่ใช้ทุกวันนี้


Downlaod DeutschTrainer111
Purchase DeutschTrainer111


โปรแกรม  คือความเหมาะสมสำหรับการเตรียมพร้อม สำหรับหลักสูตรเยอรมัน

© by Wantana Software